Start /

Strona główna

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

Placówka powołana została na mocy Uchwały nr XVIII/116/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28.11. 1999r.

ODN jest samorządową jednostką budżetową Województwa Podlaskiego.

Adres: pl. Kościuszki 2;  18-400 Łomża

tel:(086) 216 42 17

fax: (086) 216 57 25

e-mail: odn@odnlomza.pl

Internet: www.odnlomza.pl

NIP: 718 14 36 293

Konto: Kredyt Bank SA Oddział w Łomży nr rachunku: 56 1500 1533 1215 3003 9675 0000

**********************************************************************

 

 

Autor: ODN w Łomży
Data opracowania informacji: 2004-10-04
Data upublicznienia infomacji: 2004-10-04
Data wprowadzenia do BIP: 2008-04-08
Data publikacji: 2008-04-08
Data modyfikacji: 2009-10-07